Forældresamarbejde

Budstikken er en privat institution. Rent lavpraktisk har det ikke nogen betydning – dog har vi en forventning om, at man som forældre til et barn i børnehaven er interesseret i at indgå i det stærke forældresamarbejde, vi har i Budstikken.

Hverdagen hos os indeholder mange aktiviteter, udflugter og tiltag. For fortsat at kunne skabe trygge og strukturerede rammer for børnene hos os, er det derfor vigtigt for os, at forældrene dagligt holder sig opdateret på intranettet om, hvad deres børn har lavet den pågældende dag, hvad der skal ske, når de kommer i børnehave, samt eventuelle beskeder om arrangementer eller lignende. På den måde skabes de bedste forudsætninger for at give jeres børn en spændende, udviklende og indholdsrig dag i børnehaven.

Forældresamarbejde

 

Tremånederssamtale

Når børnene har gået ca. tre måneder i børnehaven, vil man få tilbudt en samtale omkring, hvordan opstarten er gået, og om der er noget, vi skal have fælles fokus på.

Vi har i børnehaven tilknyttet psykolog, talepædagog og pædagogisk konsulent, som vi kan konsultere efter aftale med forældrene.

 

Forældrearbejdsdag

Derudover har vi en gang om året en arbejdsdag, hvor alle forældre kommer og hjælper til med at få malet vinduer, renset tagrender, få fjernet ukrudt eller hvad der ellers er af forefaldende arbejde, som man som forældre kan tage hånd om.

Hits: 255