Læreplaner

Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark ifølge dagtilbudsloven skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan. Som en del af den pædagogiske læreplan har dagtilbud skullet opstille mål for børns læring inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer (se længere nede). Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtilbudsaftalen “Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet” fra 2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. De nye regler om den pædagogiske læreplan blev vedtaget i Folketinget i maj 2018.

Lovændringen omfatter mange nye elementer. Derfor fulgte det også af de nye regler, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan blev igangsat allerede ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men først skal være fuldt implementeret senest to år efter lovens ikrafttræden, dvs. 1. juli 2020. Denne implementering blev senere udsat til 2021.

Læreplanerne  arbejder med følgende områder:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Du kan finde Idrætsbørnehaven Budstikkens styrkede pædagogisk læreplan herunder:

IBHB – Pædagogisk læreplan 2021

 

Læreplaner

Hits: 242