Vores hverdag

Hvem er vi?

Idrætsbørnehaven Budstikken er en privat institution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Personalet består pt. af en daglig leder, to pædagoger og fire pædagogmedhjælpere samt en IT-medarbejder.

Vi har en forældrevalgt bestyrelse, som er ansvarlig for driften, og børnehaven er normeret til 40 børn fordelt på vores to stuer, Jordbærstuen og Tulipanstuen.

Vores hverdag

 

Barnets start i børnehaven

Det er vigtigt for børnenes tryghed og fremtidige børnehavetid, at de får en god og tryg start, når de starter i børnehaven.

Når et barn har første dag i børnehaven, møder forældrene ind med barnet kl. 10:00 til en snak om den videre indkøring med personalet på stuen.

I bedes huske at medbringe en kop med hank og navn på samt et billede af jeres barn til pladsen i garderoben.

 

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehaven. Vær opmærksom på, at syge børn smitter andre børn og voksne.

Skulle jeres barn blive syg eller komme til skade i børnehaven, kontakter vi jer hurtigst muligt for at aftale nærmere, hvad der skal ske.

 

Hygiejne

Når man kommer i børnehaven, skal alle voksne spritte deres hænder af, og børnene skal vaske deres hænder.

Dette er en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen for at mindske smitte og sygdom.

Vores hverdag

 

Aflevering

Børnene skal afleveres i børnehaven – dvs. have sagt farvel til deres forældre – senest kl. 9:15, så vi kan gå i gang med dagens pædagogiske arbejder og de planlagte aktiviteter i huset.

Aktiviteterne kan være alt fra sanglege til idræt, kreative udfoldelser og meget andet.

Hvis jeres barn bliver afleveret senere, så aftal dette nærmere med personalet.

 

Afhentning

Når børnene bliver afhentet, ser vi helst at dette foregår så roligt som muligt. Undlad at blive på stuerne eller på legepladsen og lege videre, da de forstyrrer de børn, der har en længere dag i børnehaven.

Vi henstiller også til, at børnene ikke løber rundt i huset, når de hentes, da der kan være andre børn, som er godt optaget af deres lege og aktiviteter i de forskellige rum.

Hvis jeres barn afhentes af andre end jer selv, skriv det da i kalenderen på pulten i fællesrummet.

 

Garderobe

Børnene har hver deres faste plads i garderoben, og vi beder forældrene om at hjælpe deres barn med at holde orden på deres egen plads.

Det er vigtigt, at der altid er tøj og sko på garderobepladsen, som passer til årstiden: Regntøj, flyverdragt, termotøj, varme trøjer, gummistøvler, osv.

Børnenes skiftetøj lægges i stofposen på badeværelset. Forældrene bedes jævnligt tjekke, at der er det tøj, der skal være i posen, og at tøjet stadig passer barnet.

Sidste fredag i måneden bedes forældrene tømme deres barns garderobe, da der skal gøres ekstra rent.

Vores hverdag

 

Fysiske omgivelser

Rummene i børnehaven er indrettet således, at børnene nemt kan finde på forskellige aktiviteter og nemt kan aflæse den forventede adfærd og de forskellige muligheder i hvert rum. Alle rummene giver muligheder for uforstyrret leg, og al legetøjet er placeret i børnehøjde.

Udendørs har vi en stor legeplads med masser af plads og forskelligt terræn, der udfordrer børnene rent motorisk.

Der er flere muligheder for at søge fred og ro, hvis børnene ønsker dette, og det er tydeligt for dem at se, hvad de må og ikke må de forskellige steder i børnehaven.

 

Måltider

Vi indtager dagens måltider på faste tidspunkter:

 • Pausemad
  Børnene spiser en pausemad om formiddagen. De spiser typisk denne mad på deres pladser i garderoben, så det skal være en mad, der ikke fedter (helst en klapsammen). Herved behøver børnene ikke at rydde op efterfølgende, og de kan komme hurtigt tilbage til deres lege og aktiviteter.
  For nemheds skyld anbefaler vi forældrene at lægge denne let spiselige mad øverst i madkassen, så børnene nemt kan få fat i den.
 • Frokost
  Børnene spiser frokost mellem kl. 11:20 og 12:00. Vi tilbyder børnene mælk til deres frokost.
  Frokosten indtages på stuerne, og bagefter går vi oftest udenfor uanset vejret.
  Vi henstiller til, at børnene ikke afhentes under frokosten.
 • Frugt
  Børnene spiser frugt mellem kl. 14:00 og 14:30. Vi tilbyder børnene vand til deres frugt.
  Frugten indtages på stuerne.
  Ligesom ved frokosten henstiller vi til, at børnene ikke afhentes, mens de spiser frugt.

Vores hverdag

 

Eftermiddagsaktiviteter

Eftermiddagene bliver brugt på en masse aktiviteter på tværs af hele børnegruppen. Mange af børnene nyder at lege sanglege, læse bøger eller lege med LEGO, mens andre hellere vil lege på legepladsen udenfor.

 

Udflugter og idræt

Hvert barn skal have en rygsæk, som de bruger til udflugter og idræt.

Børnene inddeles i to hold, som tirsdag og onsdag tager ned til Taastrup Idræts Haller for at dyrke idræt. På intranettet (se længere nede) kan man se, hvilket hold ens barn er på.

Alle børn har derfor én ugentlig dag, hvor rygsækken skal pakkes med en flaske vand, en turmadpakke og et par gymnastiksko. Gymnastikskoene må meget gerne blive liggende i rygsækken.

Turmadpakken skal indeholde mad, som er nem at spise, og som ikke fedter. To klapsammen og et stykke grønt giver god energi hurtigt efter idræt. Vi har ikke så lang tid at spise i her, så energien er det vigtigste.

Sørg for, at jeres barn har noget praktisk tøj på, som det er nemt at bevæge sig i.

Forældrene aftaler individuelt med personalet, hvornår deres barn skal begynde at komme med på turene til Taastrup Idræts Haller.

 

Fødselsdage

Vi fejrer fælles fødselsdag for alle fødselsdagsbørn i den forgangne måned den sidste mandag i måneden.

Fødselsdagsbarnet eller -børnene medbringer et fad med udskåret frugt, og de bager også boller til alle i huset i fællesskab med børnehavens personale.

Herefter spiser vi boller og frugt til frokost, og de almindelige madpakker indtages i stedet for til “frugt” fra kl. 14:00 til 14:30. Der vil derfor ikke være de sædvanlige frugtposer på disse dage.

Børnehaven har ikke noget at gøre med private fødselsdage. Indbydelser til disse skal derfor afleveres privat.

Vores hverdag

 

Intranet

Vi forventer, at forældrene holder sig opdateret på, hvad deres barn skal lave i børnehaven hver dag. Derfor er det vigtigt, at forældrene dagligt logger ind på børnehavens intranet via fanen Intranet i menuen øverst på siden.

Der skriver vi beskeder i kalenderen eller på opslagstavlen, ligesom der vil være information om, hvilke ting børnene skal have med i børnehave for at være forberedt til dagens aktiviteter. Som bonus får man også ad denne vej masser af viden om sit barns børnehaveliv.

Første gang, man logger ind på intranettet, skal man bruge Nem-ID, og herefter kan man lave sin egen kode.

Vi anbefaler desuden, at man som forældre tilmelder sig legelisten på intranettet, så I kan komme i kontakt med hinanden i forhold til legeaftaler eller lignende.

 

Øvrigt

Børnehavens åbningstider og takster findes under fanen Praktisk Information i menuen øverst på siden. Åbningstider, kontaktdetaljer samt lukkedage kan desuden også ses i menuen til højre.

Eventuelle ændringer i forhold til senere afleveringstidspunkt eller andet, der afviger fra ovenstående praktiske information, kan naturligvis aftales med personalet. Dog beder vi om, at man respekterer og følger den “normale hverdag” i børnehaven i så stort omfang, det er muligt, så børnene får en tryg og ensartet struktur i deres hverdag.

Har I spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at tage en snak med os.

Hits: 383